Wij hebben de website Sieraden van Hout met zorg ingericht en doen ons best die voortdurend actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat niet alle informatie op onze website actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Sieraden van hout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sieraden van Hout.
Sieraden van Hout is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Winkelwagen